895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Nowe zasady „becikowego”

1 listopada 2009 roku zmienią się zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowego". Od początku listopada 2009 roku, przy ubieganiu się o „becikowe" wymagane bowiem będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Obecnie trwają prace rządu nad odpowiednim rozporządzeniem określającym, jakie dokładnie dokumenty będzie trzeba przedstawić. Jednakże już teraz uprzedzamy przyszłe mamy, aby kompletowały wszystkie informacje, badania i zaświadczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia w okresie ciąży.
UWAGA! Wymóg przedłożenia lekarskiego zaświadczenia nie dotyczy osób, które złożą wnioski o „becikowe" przed 1 listopada 2009 roku. Warto wspomnieć, że od momentu wprowadzenia ustawy dot. „becikowego" czyli od listopada 2005 roku, Gdynia wypłaciła świadczenie 9 214 osobom. Według urzędowych danych co miesiąc składanych jest w naszym mieście ok. 200 wniosków.