895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Urzędy Skarbowe informują

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza w soboty 28 marca i 25 kwietnia br. na „Dzień otwarty" do siedziby Urzędu przy ul. Władysława IV 2/4 w Gdyni w godzinach od 9.00 do 13.00 (Sala Obsługi Podatników na parterze).
W ramach akcji „Dzień otwarty" wszystkim zainteresowanym pracownicy Urzędu udzielą informacji:
- na temat specyfiki pracy administracji podatkowej,
- w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- rodzajów formularzy zeznań podatkowych PIT i sposobów ich wypełniania,
- formularzy NIP i potrzeby ich aktualizacji.
Będzie również możliwość złożenia zeznania rocznego za 2008 r. oraz uzyskania pomocy w zakresie jego wypełnienia.
Dodatkowo informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych PIT będzie można uzyskać pod numerami (058) 690 22 61, (058) 690 22 45.
Jednocześnie informujemy, że w/w dniach kasa Urzędu będzie czynna od godz. 9.00 do godz. 12.00.
***
Również Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza 28 marca br. (sobota) oraz 25 kwietnia br. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00 na „Dzień Otwarty" do siedziby Urzędu w Gdyni przy ul. Hutniczej 25.
W ramach akcji „Dzień Otwarty" wszystkim zainteresowanym pracownicy urzędu udzielą informacji na temat:
- wewnętrznego trybu pracy administracji podatkowej;
- rodzajów formularzy zeznań podatkowych PIT i ich sposobów wypełniania;
- rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- formularzy NIP i potrzeby ich aktualizacji.
Podczas „Dnia Otwartego" w urzędzie będzie możliwość złożenia zeznania rocznego za 2008 r. oraz uzyskania pomocy w zakresie jego wypełnienia.
Dodatkowo informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych będzie można uzyskać pod numerami (058) 690 21 24, (058) 690 21 75.
Jednocześnie informujemy, że w „Dniu Otwartym" kasa urzędu czynna będzie w godzinach od 9.00 do 12.00.