897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

„Jedno okienko” czyli łatwiej założyć działalność gospodarczą

Z dniem 31 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co znacznie uprości procedurę rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
Odpowiedzialny za przebieg wdrożenia projektu Minister Gospodarki uruchomił na swojej stronie internetowej www.mg.gov.pl „zakładkę - jedno okienko". Pod wskazanym adresem umieszczone zostały m.in.: wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i instrukcja wypełniania wniosku EDG - 1. Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się również szczegółowy poradnik dla gmin.
Wraz ze zmianą przepisów przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie wypełniał tylko jeden wniosek zamiast obecnych czterech. Rozporządzenie wprowadza jednolity formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne i związane jest z wejściem w życie, 31 marca 2009 r., przepisów nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wzór wniosku został już opublikowany w Dzienniku Ustaw (nr 50, poz. 399 dostępny na stronie www.rcl.gov.pl).
Zostanie także (w wersji elektronicznej) zamieszczony przez MSWiA w Centralnym Repozytorium Wzorów na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).