897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni zaprasza Seniorów do wzięcia udziału w III Konkursie Poetyckim pt: „Moja Ojczyzna", który odbędzie się 14 maja 2009 o godz. 10.00 Wszelkich informacji o zasdach konkursu udziela Barbara Kluk tel. (058) 622 24 24.
Zgłoszenia należy skadać do 10 maja br.