897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Europejskie pieniądze dla Centrum Innowacji

26 marca 2009 roku Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski zadecydował o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego unijnego Gdyńskiego Centrum Innowacji z Gdyni w kwocie 52 469 180,85 zł.
Porozumienie dotyczące dofinansowania Gdyńskiego Centrum Innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 podpisano uroczyście 9 kwietnia 2009 roku w Sali Koralowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni.
Dotację dla gdyńskiego GCI przyznano z puli środków przeznaczonych dla przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji, oferujących infrastrukturę dla innowacyjnych firm.
Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości w ramach czwartego etapu rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.