897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku