Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Młodzież o UE

W dniach 21-28 marca w Gdyni spotkali się uczniowie szkół Jezuickich z Belgii, Francji, Litwy, Niemiec, Włoch i Polski (Ogólnokształcące Liceum Jezuitów w Gdyni) w związku z projektem, który jest symulacją Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy JEEP (Jesuit Educational European Project) spotykali się przez kilka dni w międzynarodowych komisjach i opracowywali wspólne stanowisko dotyczące najważniejszych tematów społecznych, politycznych i gospodarczych Unii Europejskiej. Finał tygodniowej pracy odbył się w Sali Obrad Rady Miasta Gdyni w piątek 27 marca. Na Walnym Zgromadzeniu otwartym przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni Stanisława Szwabskiego młodzież głosowała nad rezolucjami przyjmując je lub odrzucając.
Gościny uczestnikom projektu udzieliły rodziny uczniów Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Goście oprócz obradowania zwiedzali Gdynię i okolice, poznawali polskie tradycje i zwyczaje oraz zawierali przyjaźnie z uczniami szkoły.