897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Poświęcenie sztandaru

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Gdyni zawiadamia swoich członków i sympatyków, że 19.04.2009 r. podczas mszy św. o godz. 10.00 w Kościele NMP przy ul. Świętojańskiej odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa.