897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Sprawozdanie ze zbiórki żywności

W dniach 27-29 marca 2009 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DSP.KW.ROPS z dnia 13.02.2009r.) przez Stowarzyszenie Pomorski Bank Żywności na terenie trójmiejskich hipermarketów.
Podczas zbiórki przeprowadzonej w sklepach, zebrano produkty w ilości 1357,21 kg o łącznej kwocie 5853,16 zł.
Produkty zebrane podczas zbiórki zostały rozdysponowane pomiędzy organizacje zajmujące się pomocą na rzecz osób ubogich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji.