897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Uwaga, mieszkańcy Orłowa!

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni informuje mieszkańców ulic: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III , że w związku z rozpoczęciem budowy kanału deszczowego w ulicach: Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III nastąpi wyłączenie z eksploatacji kanału deszczowego przebiegającego po terenach prywatnych. Mieszkańcy odprowadzający do niego wody opadowe winni własnym staraniem i na własny koszt uregulować spływ wód deszczowych z terenu posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami tj:
- zagospodarować wody na terenie własnej posesji
- ubiegać się o przyłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. W tym celu należy wystąpić do ZDiZ Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych.
Z uwagi na zaawansowanie realizowanych robót sprawa jest bardzo pilna.