897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Uwaga, pracodawcy!

Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Gdyni zaprasza pracodawców oferujących wolne miejsca pracy dla uczniów, studentów do kierowania ofert pracy krótkoterminowej, wakacyjnej oraz stałej. Świadczy nieodpłatne usługi związane z profesjonalnym pośrednictwem pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Wszystkie oferty dostępne są na ogólnopolskiej stronie internetowej www.mbp.ohp.pl. Bieżące informacje nt. podejmowanych działań znajdują się na stronie www.pomorska.ohp.pl w zakładce Rynek pracy. W ramach współpracy z pracodawcami organizuje spotkania z osobami poszukującymi pracy.
Bliższych informacji udziela: Młodzieżowe Biuro Pracy, Śląska 51, 81-304 Gdynia, tel. (058) 781 91 71. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.