UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29, Obłuże ul. Adm. Unruga 53 w dn. 18.04.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na konsultacje ze specjalistami: logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog w dn. 22.04.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 Gdynia ul. Władysława IV 56.
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy.