Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

Spotkanie Towarzystwa Pamięci Marszałka J. Piłsudskiego

Grupa inicjatywna reaktywująca działalność gdyńskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprasza na spotkanie organizacyjne, w czasie którego odbędzie się wybór władz oddziału oraz nakreślenie kierunku przyszłych działań.
Spotkanie będzie miało miejsce w budynku IX LO w Gdyni 22.04.2009 o godzinie 15.00