Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

Zmarła Mieczysława Oleszak - Pobłocka - „Przelotny Ptak”

5 kwietnia 2009 roku zmarła Mieczysława Pobłocka z domu Oleszak - uczestniczka akcji harcerskiej B-2 pod pseudonimem „Przelotny Ptak".
Jako członkini THH aktywnie uczestniczyła w „Akcji B-2", polegającej na sporządzeniu planów umocnień niemieckich wokół Gdyni i przekazaniu ich dowództwu Armii Czerwonej. Na początku 1945 roku przeniosła osobiście przez linię frontu 1 komplet planów. Plany ukryto w podwójnym dnie plecaka. Odważna harcerka najpierw pociągiem, potem na czołgu niemieckim (mówiła, że jedzie do chorej matki) dotarła do Burs. W mieszkaniu matki pomysłodawcy i dowódcy akcji Joachima Joachimczyka zaczekała na przyjście wojsk radzieckich.Dostarczone plany pomogły skorygować plan natarcia, uratować wielu ludzi, a także minimalizować zniszczenia Gdyni. Początkowo podejrzewana była o szpiegostwo, później uważana przez Rosjan za bohaterkę.
Nie przyjęła proponowanego jej odznaczenia za dokonany czyn. Po wojnie Mieczysława Oleszak - Pobłocka zamieszkała w Sopocie, a w latach 70. XX w. wraz z mężem, przeniosła się do Koleczkowa, gdzie razem prowadzili działalność gospodarczą.
(opracowano na podstawie informacji z Muzeum Miasta Gdyni).
Pogrzeb odbył się 14 kwietnia 2009 roku w Kielnie.