899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Medale dla małżeństw

29.04.2009 r. o godz. 13.00 w gdyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie: Halina i Jerzy Piotrowwscy (57 lat), Stanisława i Stefan Adamczyk (50 lat), Janina i Stefan Jankowscy (50 lat), Krystyna i Alfons Drawc (50 lat), Janina i Henryk Millak (50 lat), Sylwester i Antonina Langowscy (50 lat), Urszula i Witold Sadowscy (50 lat), Ewa i Stanisław Kamińscy (50 lat), Teresa i Józef Safiańczuk (50 lat), Teresa i Bohdan Cykalewicz (50 lat).
Jubilaci w prezencie od miasta otrzymają albumy, kwiaty i dypolomy.