899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Podziękowania

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa składa podziękowania firmom: Page Investments Centrum Handlowe Klif w Orłowie, OPEC, PEWiK, PGNiG, Tawerna Orłowska oraz Zespołowi Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie za wkład i pomoc w zorganizowaniu w Domku Żeromskiego muzealnej formy ekspozycji poświęconej Stefanowi Żeromskiemu.
***
Gdyńska Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi oraz Zarząd Miejskiego Klubu HDK w Gdyni serdecznie dziękują Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a szczególnie Prezesowi Strażackiego Klubu HDK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni Pawłowi Gil za stworzenie bardzo dobrej atmosfery w czasie ambulansowego poboru krwi w dniu 16.04.2009 r.
Warto podkreślić, że Pomorski Bank Krwi wzbogacił się o następne ponad 15 litrów tego bezcennego leku.