899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

W DDPS - dzień otwarty dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Gen. Maczka 1, informuje, że organizuje spotkania dla mieszkańców Gdyni tzw. „Dzień Otwarty". Celem takich spotkań jest przybliżenie mieszkańcom Gdyni- jak funkcjonuje Dom oraz jakie prowadzone są zajęcia aktywizujące Seniorów. Będą omawiane problemy i potrzeby osób starszych. Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu. Ośrodek można zobaczyć i uzyskać więcej szczegółów: w godz. 16.00 - 19.00. Terminy spotkań: 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska.