900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Dla seniorów

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Centrum Aktywności Seniora w Gdyni - „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+", Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej już wkrótce rozpocznie realizację zadania pod nazwą: „Żyj finansowo! ABC praw konsumenta" warsztaty dla mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia, współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdyni.
Zadanie przeprowadzone zostanie w okresie od 01.05. do 31.12.2009 roku.
Celem zadania jest zwiększenie świadomości prawnej, a w szczególności zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczących praw konsumenckich oraz znajomości procedur egzekwowania praw należnych konsumentom u 210 osób, mieszkańców Gdyni we wczesnym okresie późnej dojrzałości (osoby powyżej 55 roku życia) poprzez organizację cyklu warsztatów w dwóch klubach seniora na terenie miasta Gdyni.
Zajęcia w dwóch klubach seniora: „Orłowo" i „Chylonia".
***
12 maja br. o godz. 12.12 w gdyńskiej YMCA, pod patronatem Prezydenta Gdyni odbędzie się V Gdyńskie Dyktando dla Seniorów. Zapisy w sekretariacie Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żeromskiego 26 (pokój nr 19), tel: (058) 620 31 15. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 maja br. Konsultacje: 29.04 i 6.06 br. o godz. 16.00 w siedzibie YMCA. Organizatorami V Gdyńskiego Dyktanda dla Seniorów są: ZMCh „Polska YMCA" - Ognisko w Gdyni, wykładowca i studenci polszczyzny pięknej i poprawnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. V Gdyńskie Dyktando dla Seniorów wyłoni mistrza i wicemistrza polskiej ortografii.