Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Dni otwarte

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277 zapraszają na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 9 maja 2009 r. w godzinach 9.00-14.00.
W programie:
- przedstawienie oferty zajęć edukacyjno-terapeutycznych placówki,
- możliwość konsultacji w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej (w tym komunikacji pozawerbalnej), pedagogicznej, ruchowej,
Będzie możliwość wzięcia udziału w :
- zajęciach z wykorzystaniem metody Dobrego Startu i biblioterapii,
- zajęciach metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- terapii percepcji wzrokowej z wykorzystaniem programu M. Froestig w korelacji z zajęciami komputerowymi,
- apelu I poziomu nauczania,
- zajęciach z ceramiki,
- zajęciach z „bukieciarstwa" - kwiaty wokół nas,
- grupowych zajęciach logopedycznych,
- indywidualnych zajęciach logopedycznych z prezentacją nowoczesnych urządzeń o wysokiej technologii wspomagających rozwój kompetencji komunikacyjnych
- prezentacji specjalistycznych programów komputerowych wspomagających rozwój mowy,
- zajęciach z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej,- terapii metodą EEG-Biofeedback,
- terapii polisensorycznej.
Przewidziany jest kiermasz prac uczniów, loteria fantowa, piknik oraz występy artystyczne.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Gen. Maczka 1, informuje, że organizuje spotkania dla mieszkańców Gdyni tzw. „Dzień Otwarty". Celem takich spotkań jest przybliżenie mieszkańcom Gdyni - jak funkcjonuje nasz Dom oraz jakie prowadzimy zajęcia aktywizujące Seniorów. Będą omawiane problemy i potrzeby osób starszych. Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu. Ośrodek można zobaczyć i uzyskać więcej szczegółów: w godz. 16.00 - 19.00. Terminy spotkań: 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.
Więcej informacji można uzyskać pod tel (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska.