900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

I US informuje

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, iż zorganizowane w dniach 28 marca i 25 kwietnia 2009 r. „Dni otwarte" w tut. Urzędzie spotkały się z dużym zainteresowaniem - Urząd odwiedziło 636 osób, złożono 501 formularzy PIT, wydano 461 formularzy zeznań, 39 osobom udzielono pomocy przy wypełnianiu zeznań, 127 osobom udzielono informacji. Za najistotniejszy element „Dni otwartych" ankietowani uznali szybkość obsługi oraz uzyskanie profesjonalnej informacji.
Dodatkowo przypominamy, iż 30 kwietnia br. upływa termin do złożenia zeznania rocznego. W tym dniu urząd czynny będzie w godzinach 8.00 - 18.00, kasa czynna będzie w godzinach 8.00 - 15.00.