900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Zapisy do...

Hokejowy Klub Sportowy „Niedźwiadki" ogłasza zapisy chłopców z rocznika 2000 i młodszych.
Zapisy w poniedziałki i czwartki o godz. 16.20 u trenera Bartłomieja Wróbla na terenie Miejskiego Domu Kultury w Gdyni przy ul. Bema 33.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe przygotowane specjalnie dla Seniorów. Zaprasza do nowo otwartych grup z języka angielskiego i niemieckiego.Proponuje ponadto kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na dwóch poziomach zaawansowania.
Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. (058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
Cena - już od 8 zł/60 min
***
XIII L. O. im. K. K. Baczyńskiego w Gdyni - Obłużu , ul. Płk. Dąbka 207 tel: 058 665-03-13, na rok szkolny 2009/210 przyjmuje absolwentów gimnazjum do klas I :
- klasa teatralno - filmowa (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski)
- klasa dziennikarska (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o kulturze)
- klasa przyrodnicza (przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie)
- klasa turystyczna (przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
- klasa przyrodnicza (przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski)
Dojazd do szkoły autobusami komunikacji miejskie:182, 197, 128, 282, 141.
Szczegóły na stronie internetowej www.zso4gdynia.eu
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 informuje, że są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej dla dzieci sześcioletnich. Szczegółowych informacji udziela i zapisów dokonuje sekretariat szkoły, Tel. (058) 620 66 64.
***
Zapisy do 2 nowych sekcji Tai-Chi-Kung, które powstają w Gdyni:
- w Zespole Szkół nr 6 w Orłowie, róg ul. Wrocławskiej i Wielkopolskiej - poniedziałek godz.20.00,
- w „Galeonie" przy ul. Morskiej 91- środa godz. 20.00.
Kontakt: tel. kom.0 606 559 331, www.wojciechnawrocki.eu Trener: Wojciech Nawrocki.
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul Morska 77 prowadzi nabór na rok szkolny 2009/2010 do następujących typów szkół:
- Liceum Profilowanego do czterech profili: ekonomiczno - administracyjnym, usługowo - gospodarczym, zarządzanie informacją, socjalnym.
- Technikum kształcącego w zawodach:technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej
Więcej informacji www.zsu.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz.: 7.30-15.00, tel. (058) 621 61 92.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) w roku szkolnym 2009/2010 otwiera nowy kierunek kształcenia: Technik Obsługi Turystycznej.
W czasie czterech lat nauki uczeń Technikum Obsługi Turystycznej poznaje m.in.: normy organizacyjne i ekonomiczno-finansowe obowiązujące w turystyce, zasady prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z warunkami gospodarki rynkowej, możliwości posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej, zasady organizowania i obsługiwania kongresów, targów, giełd turystycznych i imprez okolicznościowych, a także uczy się prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, oraz przyjmowania zleceń i realizowania usług turystycznych.
Proponujemy także dotychczasowe kierunki kształcenia: Technik ekonomista oraz Technik handlowiec.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Zapraszamy gdyńskie przedszkola,szkoły podstawowe i gimnazjalne na program edukacyjny „Sto lat...Dar Pomorza niech żyje nam". Jest to połączenie morskich legend i opowieści o zwyczajach morskich wraz ze zwiedzaniem stuletniego żaglowca- największej gdyńskiej atrakcji turystycznej. Lekcje można zamawiać u Marzeny Usarek, tel. 0 501 102 118
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III gimnazjum na rok szkolny 2009/2010. Jest to oferta dla młodzieży w wieku 16-18 lat, z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć atrakcyjny zawód - kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, mechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik, sprzedawca, wikliniarz, fryzjer.
Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu (058) 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
Zapisy do Gdyńskiej Szkoły Artystycznej na zajęcia artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat i młodzieży.
W programie zajęć: śpiew, rytmika, taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festiwale, koncerty, nagrania studyjne.
Zajęcia prowadzi muzyk Iwona Guberska tel. 0 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, Wielki Kack, Karwiny - ul. Buraczana, Działki Leśne - ul. Kwidzyńska 15.