900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Zwierzę nie jest zabawką - warsztaty dla młodzieży

W ramach Warsztatów Gdyńskie „Zwierzę nie jest zabawką" 3 kwietnia w Gimnazjach: nr 4 i nr 11 w Gdyni odbyły się spotkania z psami „doktorami" z Fundacji „DOGTOR" i pogadanka na temat „Rola psa w życiu człowieka i człowieka w życiu psa".
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom.
Opiekunowie psów ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej przy Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku zaprezentowali młodzieży pokaz umiejętności swoich psów, omówili rolę psa w ratowaniu ludzi i zasady szkolenia psów. W Gimnazjum nr 4 na boisku zgromadzono całą młodzież szkoły (ok. 500 uczniów) a w Gimnazjum nr 11 na sali gimnastycznej zebrało się ok. 150 osób.
Wolontariusze z 3-cich klas Gimnazjów 1, 4 i 11 włączyli się do akcji „Mały procent, wielka sprawa" i rozprowadzili ulotki oraz rozlepili plakaty w Centrum miasta i w Gdyni Grabówku.
Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom nie ogranicza swojej działalności tylko do szkół gdyńskich - mimo to stanowią one większość. Warsztatami objęte są także szkoły z Sopotu, Gdańska, Kartuz i Przodkowa. 22 kwietnia, w Dniu Ziemi, w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie, dzięki pomocy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, policjanci przeprowadzili pokaz umiejętności psów pracujących w Policji przy łapaniu przestępców i poszukiwaniu narkotyków. Omówili zasady szkolenia psów, opieki nad zwierzętami i zadania psów pracujących. Wolontariusze z Fundacji „DOGTOR" przedstawili podstawy tresury, omówili terapeutyczne oddziaływanie psów i zasady zachowań posiadaczy psów. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 38 z Gdańska Niedźwiednika zebrały karmę, koce, miski i przekazały je do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk" w Gdańsku Kokoszkach. W dniu 23 kwietnia odwiedziły Klinikę Weterynaryjną w Gdyni Redłowie gdzie lekarze weterynarii opowiedzieli o swojej pracy, schorzeniach zwierząt, metodach ich leczenia i zasadach opieki nad zwierzętami domowymi.
Następnie zwiedziły Schronisko „Ciapkowo" w Gdyni i dowiedziały się o przyczynach bezdomności zwierząt i sposobach zapobiegania temu zjawisku.
Od lutego w warsztatach Gdyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom wzięło udział ok. 1.500 uczniów trójmiejskich szkół.
Wolontariusze z GSPZ wraz z lekarzami weterynarii z Kliniki Weterynaryjnej w Gdyni Redłowie brali udział w festynie „Pies w Wielkim Mieście" gdzie przedstawili swoje programy.
Szczegóły na stronach Stowarzyszenia: www.gspz.@wp.pl i kliniki www.lecznica.gdynia@pl