901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Konkurs plastyczny dla miłośników zwierząt

W związku z ogromnym zainteresowaniem IV edycją konkursu plastycznego „Gdyńskie zwierzęta'' jury podjęło decyzję o przedłużeniu okresu składania prac. Termin upływa z dniem 15 maja 2009 r.
Regulamin konkursu:
Technika wykonania dowolna. Format prac - A3. Każdy autor może nadesłać tylko 1 pracę. Każda praca winna być na odwrocie czytelnie podpisana (najlepiej literami drukowanymi), imię nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy. Tytuł pracy oraz nazwa szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych prac w materiałach informacyjnych i reklamowych. Terminarz: nadsyłanie prac - 15 maj 2009 r., werdykt jury - maj 2009 r., wystawa - czerwiec 2009 r., zwrot prac nie wyróżnionych na specjalne życzenie uczestników konkursu (należy dołączyć znaczek wraz z kopertą zwrotną) - lipiec 2009.