901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Laureaci konkursów

28 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 26, Gdynia, ul. Tatrzańska 40, odbył się „III Międzyszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem oraz znajomości reguł gramatyki i ortografii języka polskiego". Konkurs był adresowany do klas trzecich szkół podstawowych.
I miejsce zdobyła uczennica z SP nr 31 - Monika Białogłowy, II miejsce - Agata Skindel z SP nr 31, a III miejsce ex equo Paulina Blok z SP nr 31 i Weronika Miazek z SP nr 26.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
***
25 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy. W kategorii indywidualnej I miejsce zdobyła Marta Wysocka - SP nr 33, II miejsce Kamila Bużan - SP nr 33, a III miejsce Marta Sobocińska z SP nr 26. Najlepszą szkołą okazała się SP nr 33, następnie SP nr 26 i SP nr 28. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.