901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" prezentować będziemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek trzeci, w którym zamieszczamy informacje o podatku od nieruchomości.

Pytanie: Stałem się właścicielem mieszkania i powinienem płacić podatek od nieruchomości. Nie posiadam jednak numeru NIP, bo mieszkam i pracuję za granicą. Czy musze składać do Urzędu Skarbowego prośbę o nadanie tego numeru?
Odpowiedź: W momencie nabycia nieruchomości, nabywca staje się podatnikiem podatku od nieruchomości i jest tym samym zobowiązany do posiadania numeru NIP. Nabywca nieruchomości, zgłaszając ją do opodatkowania w Urzędzie Miasta w Gdyni (pok 318, 319 lub 321), powinien zabrać ze sobą akt notarialny zakupu oraz dowód osobisty i złożyć informację podatkową, wypełniając formularz IP-1. Następnie, w przypadku gdy nie posiadał do tej pory numeru NIP, w pokoju 322 składa wniosek o nadanie tego numeru (formularz NIP-3 - dostępny na miejscu).
Jeśli podatnik nie jest w stanie stawić się osobiście, może złożyć informację podatkową i wniosek o nadanie numeru NIP za pośrednictwem pełnomocnika, legitymującego się notarialnie poświadczonym pełnomocnictwem.
Pytanie: Dlaczego mam płacić podatek od nieruchomości? Przecież już zapłaciłem jakiś ‘podatek od gruntu'?
Odpowiedź: Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, błędnie nazywanej często ‘podatkiem od gruntu', nie należy mylić z podatkiem od nieruchomości. Właściciel gruntu znajdującego się w wieczystym użytkowaniu jest zobowiązany, oprócz podatku, uiszczać każdego roku do końca marca osobną opłatę.
Informacja o statusie ziemi (własność lub użytkowanie wieczyste) i wysokości należnej opłaty znajduje się w akcie notarialnym.
CDN