901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Podziękowania

Wojciech Szczurek i Ojcowie Franciszkanie składają serdeczne podziękowania za okazane serce oraz nieocenioną pomoc przy organizacji śniadania wielkanocnego dla samotnych i potrzebujących mieszkańców Gdyni na ręce:
Katarzyny i Mariusza Kmiecików, Jarosława Walczyka, Jarosława Kłodzińskiego, Michała Kuśnierza, Marka Radzikowskiego, Sylwii Marzec, Józefa Kalkowskiego, Czesława Grądziela, Piotra Gotowały, Marka Karczewskiego , Jolanty Bieleckiej, Mariusza Oklińskiego, Agnieszki Chojnackiej, Państwa Aleksandry i Zenona Ziajów, Jacka Falkowskiego, Artura Budzicha, Łukasza Rusaka, Krzysztofa Kupisa, Zuzanny Kołodziej, Barbary Knydlewskiej, Anny Gawrońskiej, Adama Kopczyńskiego, Karola Luboińskiego, Marcina Komara, Mateusza Radzikowskiego, Piotra Krachulca, Bartosza Surowca, Justyny Cyman, Martyny Białek, Julii Jaroszuk, Państwa Zielińskich, Aleksandry Borowiak, Aleksandry Mróz-Wykusz, Magdaleny Sitarz, Moniki Blaumann, Ewy Wieczorkiewicz, Natalii Studzińskiej, Natalii Grochockiej, Joanny Mikuliszyn, Magdy Ułanowicz, Damiana Szostaka, Radosława Janiaka, Mateusza Mikuliszyna, Bartosza Zakrzewskiego, Bartosza Antkowiaka, Artura Pietery, Przemysława Gościniaka, Dawida Borka, Marka Kościelniaka, Julii Gniadeckiej, Gdyńskiego Hufca Harcerek, Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Zbroja", Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Pasieka" oraz innych licznie zaangażowanych, bez których śniadanie nie mogłoby się odbyć.
***
W imieniu Fundacji Sam Dżub Ling oraz mnichów z klasztoru Lhodak Gaden Dhonnyiling Monastery z Dheradun organizatorów Dni Kultury Dalekiego Wschodu oraz sypania mandali na pomyślność i szczęście mieszkańców Gdyni chciałabym podziękować Dyrektorowi Centrum Rozrywki Gemini Piotrowi Leguckiemu oraz wszystkim mieszkańcom Gdyni za wsparcie finansowe i zainteresowanie kulturą i problemami Tybetu i ludzi zamieszkujących ten kraj. Dzięki Państwa życzliwości udało nam się uzbierać 11 381,41 zł. Cała kwota została przekazana na pomoc medyczną - leczenie dzieci z tybetańskich z wioski Golok oraz na przeszkolenie opiekuna dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prezes Fundacji Donata Trapkowska
***
26 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni odbyła się IV Edycja Mistrzostw Karate Województwa Pomorskiego „Pomerania Cup" zorganizowanych przez Pawła Potrykus - trenera UKS „Orlęta". Ponad 100 zawodników z wielkim zaangażowaniem walczyło o najwyższe trofea. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które wspomogły organizację zawodów. Sędziom: Aleksandrze Radzikowskiej, Natalii Butkiewicz, Przemysławowi Paneczko, Mariuszowi Domaradzkiemu, Patrykowi Went. Sekretarzom zawodów: Annie Potrykus, Joannie Wolińskiej oraz Agacie Kostra za opiekę medyczną.
Dziękujemy również: sekcji Wadokan Dojo z Gdyni oraz zespołowi Step Dance.