Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Pomorskie Miasteczko Zawodów oferuje

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w maju 2009 roku:
- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*,
- Badanie predyspozycji zawodowych*,
- Jak założyć działalność gospodarczą? -18.05.2009 r.,
- Jak napisać biznes plan? - 21.05.2009r.,
- Podstawy akrusza kalkulacyjnego Excel - 19.05.2009 r.,
Poczta elektroniczna - 21.05.2009 r.
*Wszyscy zainteresowani spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fungo.com.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.

ikona