902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola (wiek 3 - 5 lat) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29 Obłuże, ul. Adm. Unruga 53 w dniu 16.05.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami - psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog 20.05.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 Gdynia, ul. Władysława IV 56. Diagnoza i terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona