902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Laboratorium PPNT na rzecz Ziemi


Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni zaprasza uczniów z trójmiejskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Ziemia naszą zieloną planetą".
Projekt „Edukacja ekologiczna - nauczanie przez doświadczenie" ma na celu wykształcenie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za środowisko, kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcania do pogłębiana wiedzy o otaczającym ich świecie przyrody.
W ramach projektu realizowanego przez Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska oraz współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, PPNT w Gdyni zachęca uczniów trójmiejskich podstawówek do tworzenia odwołujących się do tematyki ekologicznej prac w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3.
Każda klasa może zgłosić do konkursu tylko jedną wspólnie wykonaną pracę.
Zgłaszane prace powinny być opatrzone nazwą oraz danymi kontaktowymi szkoły.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 31.05.2009 roku na adres: Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (Wejście 5), II p., domofon 211. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ppnt.gdynia.pl/e4u.php/1,ModPages/Preview/367 

ikona