902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Nowy zarząd TPO

Działając na podstawie statutu Towarzystwo Przyjaciół Orłowa na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2009 wybrało jednogłośnie nowego prezesa Zarządu Sławomira Kitowskiego, znanego popularyzatora dziejów i urody Gdyni, w szczególności Orłowa, autora i wydawcę wielu albumów o rodzinnym mieście.
W nowym Zarządzie powierzył on funkcję wiceprezesa dr hab. inż. arch. Marii Jolancie Sołtysik, historykowi architektury i autorce książek o Gdyni. W skład dziewięcioosobowego Zarządu weszli również: Henryk Wiszniowski (sekretarz), Iwona Wirszke (skarbnik), Zbigniew Barański, Barbara Biniewska - Błażko, Urszula Frąckiewicz - Heidrich, Danuta Mróz - Lisowska, Henryk Nagórski.

ikona