902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chylonia serdecznie zaprasza mieszkańców do biura w SP Nr 10 ul. Morska 192 w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych: 20.05 - Karol Kozak, 27.05. - Piotr Rojek. 20.05.2009 r. w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00 - 18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej: www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 na dyżury radnych w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Telefon (058) 621 40 29, e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl. W każdą pierwszą i drugą środę miesiąca dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek w godz. od 17.00 do 18.00. Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 15.30 do 20.00.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środy w godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Witomińskiej 8. Harmonogram na najbliższe tygodnie: 20.05 - Katarzyna Kondraciuk, 3.06 - Maciej Karmoliński, 17.06 - Andrzej Zbrzeski, 24.06 - Wojciech Jankowski.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 21.05 - Zenon Roda, 28.05 i 4.06 - Halina Raszka, 18.06 - Lech Woltersdorf, 25.06 - Zenon Roda. W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców o dyżurach radnych w biurze Rady w każdy poniedziałek w godz.17.00-18.00: 18.05 radny Janusz Edward, 25.05 radna Janina Niwińska - Płocka, 8.06 radna Barbara Barbarowicz,15.06 radny Teofil Garnkowski.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Staffa 10 w SP 42 w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00. I tak: 21.05 - Ireneusz Drapaluk, 28.05 - przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 04.06 - Teodozja Janki, 18.06 - Ireneusz Drapaluk, 25.06 - Ewa Bałdyga. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, tel. (058) 665 50 00 na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00 -19.00.
W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00 - 19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej Denis.
Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy: 18.05 - Gerard Bastian, 25.05 - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Krzysztof Blumka.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest w: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00 - 18.00, środa 8.00 - 12.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Zarząd Dzielnicy pełni dyżury następująco: Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodnicząca - Ewa Zienowicz w każdą czwartą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 w biurze MOPS-u w Przychodni „Orłowo" przy ul. Wrocławskiej, Wiceprzewodniczący Krzesław Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 20.05.- Łukasz Łasiński, 27.05. - Adam Mordako. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo infomuje, że Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w poniedziałki godz. 15.00 - 19.00, środy godz. 10.00 - 15.00 i czwartki godz. 13.00 - 15.00, adres e-mail rada.redlowo@gdynia.pl.
Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący Józef Leszczyński, II poniedziałek miesiąca - przewodnicząca Wiesława Nadolska, III poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca Alicja Kowalczyk. Radni Dzielnicy pełnią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00:
W Biurze Rady dyżurują również: dzielnicowi z Komisariatu Policji Wzg. Św.Maksymiliana: trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, oraz przedstawiciel Straży Miejskiej w pierwszą środę miesiąca w godz. 11.00 - 13.00. Radna Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w trzecią środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 -19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 21.05 - Urszula Pronopbis, 28.05 - Dariusz Kuczyński, 4.06 - Adam Borodo, 18.06 - Włodzimierz Sikorski, 25.06 - Elżbieta Raczyńska, 2.07 - Dariusz Kuczyński, 1.06 (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień, 4.06 (czwartek) w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią również strażnicy miejscy.Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 20.05. - Jan Labudda, 27.05. - Tadeusz Myszka. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00.
.***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że funkcjonuje forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00 - 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67. 

ikona