Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Zaprosili pięknie ptaki do Gdyni...

Wyniki jedenastej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni": do konkursu zgłoszono 93 budki lęgowe i 151 karmników.
W konkursie udział wzięło: 30 szkół oraz Przedszkole Samorządowe nr 6 i Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1.
Przyznano nagrody indywidualne:
21 nagród głównych (laureaci) i 31 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu tradycyjnie otrzymali kubeczki z logo konkursu.
Nagrody dla szkół za największą liczbę budek i karmników spełniających warunki konkursu:
I nagroda - SP Nr 12 (ul. Stawna 4/6) - 32 budki lęgowe i karmniki,
II nagroda - SP Nr 40 (ul. Rozewska 33) - 29 budek lęgowych i karmników,
III nagroda - SP Nr 33 (ul. Godebskiego 8) - 26 budek lęgowych i karmników.
Wyróżnienie otrzymał Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni ul. Płk Dąbka 277 za coroczny udział w konkursie oraz Przedszkole Samorządowe Nr 6 za udział w konkursie.
Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały zestaw plansz edukacyjnych o tematyce ptasiej oraz płyty CD z głosami ptaków. Wręczenie nagród dla laureatów i osób wyróżnionych odbyło się 8 maja.
Warto dodać, że pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1999 roku. Do 2001 r. konkurs obejmował jedną kategorię - budka lęgowa. Od 2002 roku na prośby mieszkańców do konkursu włączono drugą kategorię - karmnik. We wszystkich edycjach łącznie zgłoszono do konkursu około 2 tys. prac.
***
Podczas uroczystości rozstrzygnięto także konkursu na film pod hasłem „Segreguj odpady!" Celem jego było promowanie ekologicznego stylu życia, upowszechnianie idei selektywnej zbiórki odpadów, wskazanie pozytywnych wzorców zachowań, kształtowanie wrażliwości i umiejętności postrzegania rzeczywistości poprzez film. Do konkursu zgłoszono 7 filmów: 5 w kategorii gimnazjów oraz 2 w grupie szkół ponadgimnazjalnych.
Komisja konkursowa oceniała jakość artystyczną nadesłanych filmów, zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, walory edukacyjne oraz możliwość wykorzystania filmu w kampaniach medialnych. Po dokonaniu oceny prac komisja zdecydowała nie przyznawać I, II oraz III nagrody.
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody za udział w konkursie.  

ikona