903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 23.05.2009r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44 Karwiny ul.Tatarczana 4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.