903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" prezentujemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek piąty, w którym kontynuujemy temat związany ze sprzedażą nieruchomości.
Pytanie: Córka w lipcu 2008 roku zakupiła w Gdyni mieszkanie. Niedawno na adres tego mieszkania przyszła decyzja o wysokości podatku od nieruchomości za rok 2009, ale jeszcze na nazwisko poprzedniego właściciela. Córka mieszka teraz na stałe za granicą. Czy mogę w jej imieniu zarejestrować ją w Urzędzie, jako podatnika podatku od nieruchomości? A może powinnam zapłacić podatek jeszcze w imieniu poprzedniego właściciela?
Odpowiedź: Pani córka była zobowiązana do zgłoszenia zakupu nieruchomości w Urzędzie Miasta w Gdyni (Referat Podatków) w ciągu 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego kupna/sprzedaży. Szkoda, że wówczas nie dopełniła tych formalności, skoro zjawiła się już w Polsce celem dokonania transakcji...
Teraz sprawę uregulować może tylko jej pełnomocnik, czyli osoba posiadająca notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powinien on stawić się w Referacie Podatków UMG i złożyć w imieniu córki informację podatkową IP-1. Pełnomocnik jest także zobowiązany zabrać ze sobą oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał lub kserokopię aktu notarialnego sprzedaży/zakupu nieruchomości.
W przypadku, gdy córka nie ustanowiła żadnego pełnomocnika na czas jej pobytu poza krajem, musi stawić się w Urzędzie osobiście.
Natomiast z płatnością podatku należy powstrzymać się do momentu otrzymania decyzji podatkowej wystawionej na aktualnego właściciela! Zobowiązania podatkowe poprzedniego właściciela w momencie sprzedaży nieruchomości stają się odrębną kwestią i nie mają żadnego związku z nabywcą. CDN