903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Rady Dzielnic zapraszają do współpracy

Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że organizuje obchody Dni Orłowa:
1. w dniu 30.05.2009 r. (sobota) na terenie Placu Górnośląskiego,
2. w dniu 31.05.2009 r. (niedziela) na terenie koło mola.
Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i instytucje zainteresowane zaprezentowaniem własnej działalności - sprzedażą, reklamą itp. Prosimy o składanie wniosków, propozycji do Biura Rady pod nr telefonu: (058) 664 92 75 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 08.00 - 15.00 lub na email: rada.orlowo@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Chylonia oraz Rada Dzielnicy Cisowa zapraszają wszystkie instytucje, firmy, sklepy a także osoby prywatne do uczestnicwa w przygotowanich a następnie do udziału w imprezie pt. Święto ulicy Chylońskiej. Impreza odbędzie się 6 czerwca 2009. Parada Uliczna wyruszy z terenu Zepołu Szkół nr 9 w Cisowie o godz. 14.00 i zakończy się festynem rodzinnym w godz. od 15.00 do 21.00 w Parku Kilońskim w Chyloni. Prosimy o kontakt: e-mail:rada.chylonia@gdynia.pl tel. (058) 663 63 18, rada.cisowa@gdynia.pl, tel. (058) 664 35 51, firma@musica.com.pl, tel. 604 120 872.