Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Warsztaty Prozatorskie z Leszkiem Szarugą

Interesujące rozmowy o polskiej prozie, wymiana poglądów, praktyczna wiedza o pisaniu, pisaniu i jeszcze raz pisaniu... A to wszystko w ciągu dziesięciu, niewątpliwie twórczych godzin w ramach „Literaturomanii 2009". Leszek Szaruga zgodził się spędzić w Gdyni cały literacki weekend!

Wszystkich parających się piórem zapraszamy zatem na bezpłatne warsztaty prozatorskie pod okiem znakomitego tłumacza, poety, historyka literatury, które odbędą się w trakcie „Literaturomanii". Podczas dwóch dni, 12 i 13 czerwca 2009, w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w zajęciach weźmie udział dziesięcioro wybrańców. Aby stać się jednym z nich, należy wysłać próbkę swojej, niepublikowanej prozy (maks. 10 stron maszynopisu) na adres nlgdynia@ambermedia.com.pl w terminie nie przekraczającym 31 maja 2009 roku. W treści e-maila proszę wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Wszystkie zgłoszenia oceni sam Leszek Szaruga i to on wybierze uczestników warsztatów.

Planowo zajęcia odbędą się w dwóch blokach:
- 12 czerwca (piątek) - 7 godzin (z przerwą obiadową),
- 13 czerwca (sobota) 3 godziny (połączone z Debatą Literacką „Gdyni" z nominowanymi w kategorii „proza" oraz z dyskusją o stanie literatury polskiej po 1989 roku, z udziałem m.in. Leszka Szarugi, Adama Wiedemanna czy Przemysława Czaplińskiego.