903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Zapisy do...

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni - Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer). Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec (klasa I i III) oraz technik usług fryzjerskich (nowość).
***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010 w wieku 2 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136 oraz Gdyni Cisowej przy ul. Janowskiej. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel.(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul Morska 77 prowadzi nabór na rok szkolny 2009/2010 do następujących typów szkół :
1. Liceum Profilowanego do czterech profili: ekonomiczno - administracyjnym, usługowo-gospodarczym, zarządzanie informacją, socjalnym,
2. Technikum kształcącego w zawodach: technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej
Więcej informacji www.zsu.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz.: 7.30 - 15.00, tel. (058) 621 61 92.
***
Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów na rok szkolny 2009/2010:
Technikum ekonomiczne, Technikum handlowe oraz nowy kierunek: Technikum Obsługi Turystycznej. Co daje ci szkoła: możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, rzetelne przygotowanie do zewnętrznego egzaminu zawodowego, szansę na dobrą pracę, naukę w nowoczesnym systemie kształcenia (szkoła współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami tj.: bankami, ZUS-em, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, firmami handlowymi, biurami rachunkowymi), możliwość współtworzenia projektów unijnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdyni prowadzi nabór dzieci z rocznika 1999. Zapraszamy wszystkich chętnych na sprawdziany sprawności ogólnej w terminach 25, 26 maja o godzinie 17.00, które odbędą się w obiektach przy ul. Władysława IV 54.(ostatni termin naboru!).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zssogdy.neostrada.pl oraz pd nr tel. (058) 620 56 55.
***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21 tel./fax. (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza uczniów, którzy osiągnęli wiek lat 17 do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Ponadto absolwentów szkół zawodowych zaprasza do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie /wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewnia wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy j. francuskiego. Poziomy: podstawowy, średni, konwersacja i gramatyka francuska w pigułce. Terminy: 29.06.09. - 11.07.09. oraz 7.09.09. - 19.09.09. 30 godzin lekcyjnych - 3 godz. lekcyjne dziennie w godzinach przed lub popołudniowych.
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4 tel: (058) 621 91 15 (16.00 - 19.30) www.tppfgdynia.pl, tppfgdynia@poczta.onet.pl
***
Automobilklub Bałtycki we współpracy Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni organizuje z okazji Dnia Dziecka 30.05 2009 egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.Ośrodek Szkolenia Kierowców Ampol LzD oraz firma Prokar Kawasaki przygotowują dodatkowe atrakcje. Impreza odbędzie się w godzinach 10.00 -14.00 w Gdyni, ul. Śląska 49A (za stacją Orlen) teren Polskich Linii Oceanicznych SA.