904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29 Obłuże ul. Adm. Unruga 53 oraz do Przedszkola Samorządowego nr 44 Karwiny ul. Tatarczana 4 w dn. 06.06.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami ( logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) w dniu 10.06.2009 w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 Gdynia ul. Władysława IV 56 . Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 w dniu 20 czerwca 2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.