904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Do sprzedawców alkoholu

31 maja 2009 r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć do 31 maja 2009 r. w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00.