904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Konkurs fotografii „Na styku dwóch błękitów”

Do 15 czerwca br. można nadsyłać fotografie na konkurs, którego tematem są wieże Sea Towers. Od autorów zależy, czy budynki będą głównym przedmiotem fotografii czy tylko tłem dla interesujących wydarzeń, ludzi, fragmentów miasta etc.
Jury przyzna trzy nagrody: I - w wysokości 10 000 zł, II - w wysokości 5 000 zł oraz III równą 3 000 zł.
Żeby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem i zgodnie z jego wytycznymi przesłać fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach: www.investkomfort.pl oraz www.seatowers.pl.