904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek szósty w którym kontynuujemy temat związany ze sprzedażą nieruchomości.

Pytanie: Chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą i świadczyć różnorodne usługi informatyczne. Będę pracować głównie w domu, przy komputerze. Czy mój dom zostanie objęty wyższą stawką podatku od nieruchomości, właściwą dla pomieszczeń zajętych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Odpowiedź: Nie. Pokój, w którym Pan pracuje przez 8-10 godzin dziennie, a poza tym prowadzi normalną aktywność (np. wypoczynek, spożywanie posiłków, oglądanie telewizji), jest uznawany za zwykłe pomieszczenie użytkowe budynku mieszkalnego. Jako takie, podlega opodatkowaniu najniższą stawką.
Wyższą stawką podatku od nieruchomości objęte są natomiast pomieszczenia, użytkowane wyłącznie w celach działalności gospodarczej. Gdyby więc zamierzał Pan całe osobne pomieszczenie przeznaczyć na biuro, w którym przyjmowani byliby kontrahenci, i które byłoby zamykane (nieużytkowane) po zakończeniu pracy - wtedy należałoby rzeczywiście objąć je wyższą stawką podatku. Innym dobrym przykładem pomieszczeń wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej są choćby warsztat samochodowy czy pracownia stolarska. Oczywiście wszelkie zmiany dotyczące sposobu użytkowania nieruchomości wpływające na wysokość opodatkowania, należy zgłosić w Referacie Podatków Urzędu Miasta Gdyni (pok 318, 319 lub 321), w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. CDN

ikona