904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Podziękowania

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami administracji serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz sponsorom: Jednostka Wojskowa kom. Mirosław Badurowicz; Comercial Union Barbara Pawlisz, Lotos PKO BP Gdynia Mieczysław Krawczyk, DLF o/Gdynia, Marek Kunce spółka Rol-Top, Tomasz Mikicki, Mariusz Szymański, Klub Sportowy Flota Gdynia, Andrzej Stępień, Straż Pożarna - Gdynia, Komenda Policji - Gdynia, Hurtownia Sportowa „Marba", Pomorski Okręgowy Związek Piłki Koszykowej - Marcin Korpolewski, Mas-Drob Gdynia, Delikatesy Anna Gdynia, Hurtownia Alwa Gdynia, Hurtownia Witex, Live sp.z o.o. Warszawa, Marzena Łońska, Józef Klimek za pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego, który odbył się 16 maja 2009 roku.
***
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 ul. Morska 113 składa podziękowania Wiceprzewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Grabówek - Edycie Sierackiej-Ziębie oraz Zenonowi Roda za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Tygodnia Bibliotek. Dziękujemy za przybliżenie młodym czytelnikom historii Grabówka oraz głośne czytanie dzieciom.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack dziękuje zespołowi rockowemu I.N.D. za koncert, który odbył się w Jazz Cafe w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 401.
***
Irena Machnikowska wraz z uczniami dziękuje za udział w corocznym programie pt.: „Bezpieczna Dzielnica", za wieloletnią pomoc i współpracę następującym osobom: Dyrektor Z.S. Nr 11 w Gdyni Judycie Śliwińskiej, Monice Pierzga - Koordynator „Szkoły Otwartej", Leszkowi Wieruszewskiemu - Instruktorowi Nauki Jazdy, Dyrektorowi i pracownikom Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Franciszkowi Romanowiczowi i Krzysztofowi Chmielewskiemu oraz rodzicom: Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej, Tomaszowi Kamińskiemu, Markowi Łucyk i Karolinie Bobrowskiej, która wypożyczała motorower.