904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Z okazji Dnia Dziecka - wycieczka do Warszawy

W dniach 31 maj - 1 czerwiec, w ramach programu MOPS „Pogotowie lekcyjne", odbędzie się wspólna wycieczka do Warszawy 67 wolontariuszy oraz dzieci i młodzieży korzystających z programu. Impreza obejmuje m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Wilanowa, Łazienek oraz wizytę w Sejmie i Senacie RP. Program „Pogotowie lekcyjne" funkcjonuje w gdyńskim MOPS od września 2007 roku. Został stworzony głównie z myślą o młodzieży, która nie jest w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości, osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Jego główne założenia to: pomoc w odrabianiu lekcji, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków w nauce, pomoc w zdobywaniu informacji z różnych źródeł (biblioteka, internet), motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań, pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy. Za jego realizację odpowiadają wolontariusze MOPS (są wśród nich gimnazjaliści, licealiści, studenci, emerytowani nauczyciele i seniorzy), którzy prowadzą zajęcia popołudniowe w gdyńskich szkołach. Wycieczkę zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. Jest to też forma podziękowania dla dzieci i wolontariuszy, uczestniczących w programie, za wspólnie i owocnie spędzony mijający rok szkolny.
Chętne osoby zainteresowane programem „Pogotowie lekcyjne" mogą się zgłaszać do koordynatora ds. wolontariatu w gdyńskim MOPS, Gabrieli Czaplickiej, pod nr tel.: (058) 782 02 32, w godz. 8.00 -15.00.