904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Zaprojektuj swój zysk w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

17 milionów złotych, 550 dużych małych i średnich przedsiębiorstw, 100 projektantów wzornictwa, 3 lata - te liczby opisują zainaugurowany 21 maja 2009 przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego projekt „Zaprojektuj Swój Zysk", którego pierwszym partnerem został Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.
„Zaprojektuj Swój Zysk" to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)", który realizowany będzie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego do końca 2011 roku. Dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt dostarczy specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzą się, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzeniem ich na rynek.
Projekt ZSZ obejmuje nie tylko warsztaty dla przedsiębiorców i projektantów, portal i platformę e-learningową, specjalistyczny podręcznik oraz promocję dobrych praktyk wzorniczych w kraju i za granicą, lecz także budowanie sieci współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Dzięki tej kooperacji, której pierwszym uczestnikiem został PPNT, powstanie trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.
Według raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach", opracowanego przez IWP w 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, blisko 90% polskich przedsiębiorstw uważa, że inwestycja we wzornictwo jest opłacalna. Rozwój nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa projektowego jest najtańszą i najłatwiejszą metodą podnoszenia atrakcyjności produktu, stając się obecnie podstawowym narzędziem budowania marki ponadregionalnych firm. Trwałym efektem, widocznym po zakończeniu projektu ZSZ, będą opracowane i rozpowszechnione standardy wdrażania nowego produktu w przedsiębiorstwach i firmach projektowych. Standardy te zmienią sposób zarządzania polskich przedsiębiorstw i umożliwią wytworzenie innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na globalnym rynku.
Pierwsze warsztaty dla projektantów w ramach ZSZ odbędą się w PPNT podczas drugiej już edycji organizowanych przez IWP Gdynia Design Days, w dniach 13-17 lipca 2009.