904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Zebranie Piłsudczyków

Grupa Inicjatywna powołania na terenie Gdyni Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego - Związek Piłsudczyków RP Gdański Oddział w Gdyni, zaprasza na zebranie wyborcze zarządu, które odbędzie się w dniu 4.06.br. o godzinie 16.30 w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni ul. Żeromskiego 31.
Towarzystwo kultywować będzie tradycję II RP, a szczególnie krzewić dokonania Wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego - Honorowego Obywatela Miasta Gdyni, któremu Polska zawdzięcza odzyskanie niepodległości.
Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich którzy z podziwem wspominają dokonania Marszałka w wywalczeniu niepodległej Ojczyzny i utrwalenie Jej niepodległości.