904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

ZKM informuje o ważnych zmianach

Z dniem 1 czerwca 2009 r. nastąpią zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej, przede wszystkim na obszarze Witomina, Chwarzna i Wiczlina oraz w rejonie portu.
Linia R
W dni powszednie kurs o godz. 13.09 z Kaczych Buków do Rumi zostanie przyspieszony o 10 minut, a kurs o godz. 13.09 z Dąbrowy Tesco do Rumi zostanie opóźniony o 10 minut (tym samym na odcinku od Dąbrowy Tesco do Rumi rozkład jazdy pozostanie bez zmian).
Linie 107 i 147
Wszystkie kursy linii 107 zmienią oznaczenie na 147 (oznacza to, że na linii 147 będą wykonywane kursy zarówno z/do Dworca Morskiego jak i z/do Dworca Gł. PKP).
W soboty, niedziele i święta w wybranych kursach (w sześciu w soboty i w dwóch w niedziele i święta) wprowadzone zostaną zajazdy do Wiczlina-Niemotowa; w związku z tym przyspieszone o 8 minut zostaną następujące kursy z Dąbrowy Tesco:
- o godz. 8.05, 10.12, 13.12 w soboty,
- o godz. 13.12 w niedziele i święta.
W dni powszednie uruchomiony zostanie kurs o godz. 14.41 z Dworca Morskiego do Dąbrowy Tesco (zastąpi on likwidowany kurs linii 160 o tej samej godzinie z Dworca Morskiego do Chwarzna).
W dni powszednie i soboty kurs o godz. 22.46 z Węzła F. Cegielskiej do Dąbrowy Tesco zostanie przyspieszony o 2 minuty.
Całotygodniowy kurs o godz. 21.56 z Dąbrowy Tesco do Dworca Morskiego zostanie skrócony do Dworca Gł. PKP, natomiast dotychczasowy kurs powrotny z Dworca Morskiego o godz. 22.41 będzie się rozpoczynać od Dworca Gł. PKP o godz. 22.47 (4 minuty wcześniej niż dotychczas).
Linia 133
Całotygodniowy kurs o godz. 21.01 z Dworca Gł. PKP na Płytę Redłowską zostanie opóźniony o 4 minuty.
We wszystkie dni tygodnia zostanie uruchomiony kurs o godz. 21.17 z Płyty Redłowskiej do Dworca Gł. PKP.
Linia 160
W dni powszednie zlikwidowany zostanie kurs o godz. 14.41 z Dworca Morskiego do Chwarzna (zastąpiony zostanie kursem linii 147).
Dotychczasowy kurs o godz. 8.18 w dni powszednie ze Stoczni Gdynia do Chwarzna będzie się rozpoczynać od Dworca Gł. PKP o godz. 8.22.
Linia 172
W dni powszednie przyspieszone zostaną dwa pierwsze kursy z Wiczlina-Niemotowa:
- o godz. 5.42 o 1 minutę,
- o godz. 6.27 o 2 minuty,
oraz zostanie opóźniony o 5 minut kurs o godz. 19.00 z Dworca Morskiego do Wiczlina-Niemotowa.
We wszystkie dni tygodnia uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z przystanku „I Urząd Skarbowy" do Dworca Morskiego, wykonywany o godz. 21.44.
Linia 240 (140)
Linia 240 zmieni oznaczenie na 140.
Wybrane kursy z Wiczlina-Niemotowa (o godz. 6.50, 7.20 i 14.20) do Stoczni Gdynia zostaną skrócone do Dworca Gł. PKP, natomiast dotychczasowe kursy powrotne ze Stoczni Gdynia (o godz. 7.40 i 15.23) będą się rozpoczynać od Dworca Gł. PKP (odpowiednio o godz. 7.44 i 15.28).
Linia 700
We wszystkie dni tygodnia zostanie uruchomiony kurs o godz. 22.06 z Dworca Morskiego.
Zlikwidowane zostaną następujące kursy:
- o godz. 15.24 w dni powszednie z Chwarzna Sokółki,
- o godz. 21.18 we wszystkie dni tygodnia z Płyty Redłowskiej,
- o godz. 22.16 w soboty z Węzła F. Cegielskiej.
***
W dniu 31 maja 2009 r. (niedziela), w związku z zamknięciem centrów handlowych, nie będą funkcjonować wszystkie linie bezpłatne: 01, 04, 06, 07, 08 i 012.
***
Informacja dla pasażerów korzystających z biletów okresowych:
- bilety okresowe ważne wyłącznie na obszarze Miasta Sopotu albo Gminy Kosakowo albo Gminy Żukowo od czerwca 2009 r. będą sprzedawane wyłącznie w formie eBiletu (jako zapis elektroniczny na karcie).
Dotyczy to biletów oznaczonych:
Na obszarze Miasta Sopotu:
SX58 zł; SX29 zł; SX50 zł; SX25 zł; DWS25 zł; MWS67 zł
Na obszarze Gminy Kosakowo:
KZ76 zł; KZ38 zł; KZ66 zł; KZ33 zł; KX86 zł; KX43 zł; KX78 zł; KX39 zł; DZK35 zł; DWK37 zł; MZK87 zł; MWK97 zł
Na obszarze Gminy Żukowo:
ŻX56 zł; ŻX28 zł; ŻX48 zł; ŻX24 zł; DWŻ25 zł; MWŻ65 zł
Wszystkie bilety okresowe w ofercie ZKM w Gdyni (z wyjątkiem biletów dekadowych ważnych także w lipcu) sprzedawane na miesiąc lipiec 2009 r. i później będzie można kupować wyłącznie w formie eBiletu.