906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

„Gdynia pod żaglami” - konkurs fotograficzny

logo zlot żaglowcówPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza konkurs fotograficzny „Gdynia pod żaglami".
Gdynia, jako gospodarz zlotu żaglowców „The Tall Ships' Races", który jest największym i najważniejszym wydarzeniem w świecie żeglarskim, pragnie poprzez wspomniany konkurs ukazać miasto jako kolebkę polskiego żeglarstwa. W zamierzeniach organizatora konkursu nadesłane zdjęcia powinny zatrzymać niezapomniane chwile związane z tym niezwykłym wydarzeniem, a także oddać klimat żeglarskiej Gdyni oraz atmosferę i ducha święta ludzi morza, jakim niewątpliwie jest „The Tall Ships' Races".
Zwycięzca, wyłoniony przez kapitułę konkursu, otrzyma aparat fotograficzny (cyfrową lustrzankę), a pozostali laureaci nagrody w postaci sprzętu fotograficznego.
W skład kapituły wchodzą osoby zajmujące się fotografią, wśród których wymienić należy zwycięzcę ostatniej edycji corocznego konkursu „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna". Jury przewodniczyć będzie znakomity dziennikarz i fotograf, świetny portrecista Czesław Czapliński. Konkurs zakończy wystawa, której otwarcie połączone będzie z uroczystym wręczeniem nagród.
Termin nadsyłania prac upływa 11 września 2009 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gdynia.pl oraz w Biurze Prezydenta (Urząd Miasta Gdyni, pok. 114, I piętro).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!