906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach 11-12 czerwca 2009 r.

W dniach 11-12 czerwca 2009 r., komunikacja miejska funkcjonować będzie według zmienionych zasad.
11 czerwca 2009 r. (Boże Ciało)
Obowiązują rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Ze względu na zamknięcie centrów handlowych, nie będą funkcjonować wszystkie bezpłatne linie hipermarketowe: 01, 04, 06, 07, 08 i 012. Linia 203 będzie funkcjonować do godz. 10.30.
W związku z procesjami Bożego Ciała, w godz. ok. 10.00-14.00, wystąpią liczne zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największe perturbacje spodziewane są w rejonie Śródmieścia, Chyloni, Cisowy, Pustek Cisowskich, Oksywia oraz w Rumi. W czasie trwania procesji, autobusy i trolejbusy mogą kursować skróconymi trasami lub przez ulice równoległe. ZKM nie będzie w stanie zapewnić na wszystkich liniach regularnych odjazdów, zgodnie z rozkładami jazdy.
12 czerwca 2009 r. (piątek)
Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty. Według rozkładów jazdy ważnych w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej kursować będą autobusy linii: K, X, Z, 88, 102, 104, 144, 153, 185, 191, 196, 204, 252 i 288 oraz do godz. 8.30 także linii 140.
Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe kursy:
- na linii 30, w godz. 7.15 - 8.00 i 15.00 - 16.15.
- na linii 128, z Domu Marynarza o godz. 7.28 i 7.43 oraz z Oksywia Dolnego o godz. 7.44, 7.59 i 8.14 (jak w powszednim rozkładzie jazdy).
Nie zostaną zrealizowane kursy linii 760 z Chwarzna Apollina w godz. 7.00 - 8.30