906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Plan Kamiennej Góry nagrodzony przez polskich urbanistów!

Miło nam przekazać Państwu informację, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni został wyróżniony w konkursie Krajowej Rady Izby Urbanistów na najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w latach 2004-2007.
Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyło się w maju w Toruniu podczas VIII Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów.
W I edycji konkursu KRIU na najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony i opublikowany w latach 2004-2007 (w procedurze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) jury przyznało: Honorową Nagrodę Krajowej Rady Izby Urbanistów dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w Gdańsku oraz 3 równorzędne wyróżnienia honorowe - w tym dla Kamiennej Góry w Gdyni.
***
Przypomnijmy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni został uchwalony uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXII/754/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku.
Głównymi zadaniami planu miejscowego były:
- identyfikacja i ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry
- określenie zasad, dopuszczalnych funkcji i form uzupełniającej zabudowy i uzupełniającego zagospodarowania.
Plan obejmuje historyczny zespół urbanistyczny dawnego letniska zwanego w latach 20-tych XX w. Kamieńcem Pomorskim.
Projektanci całego założenia - Tadeusz Zieliński i Tadeusz Tołwiński - oparli plan letniska na idei „miasta ogrodu".
Zabytkowy układ urbanistyczny zachował się do dzisiaj, jak również wiele wybudowanych w okresie rozkwitu letniska pensjonatów, a także willi powstałych nieco później, w latach 30-tych.
Zespół urbanistyczny Kamiennej Góry został wpisany do rejestru zabytków. Decyzjami o wpisie do rejestru zabytków objęto również 12 najcenniejszych budynków położonych w granicach zespołu.
Ustalenia planu zostały sformułowane po wykonaniu szerokich studiów i analiz, w tym badań kodu źródłowego - analiz współczesnych i historycznych form zagospodarowania przestrzennego, charakterystycznych dla obszaru Kamiennej Góry.
Analizy kodu źródłowego polegały na przeprowadzeniu badań i określeniu obszarów stanowiących rozróżnialne całości przestrzenne.
Warto zaznaczyć, że metoda badań kodu źródłowego wykorzystywana już była w 15 miastach europejskich, a w Gdyni zostanie ponownie zastosowana przy opracowywaniu planu Śródmieścia.
Ponadto, w planie miejscowym rozszerzono ochronę konserwatorską obszaru ustalając strefę ochrony konserwatorskiej otoczenia zespołu zabytkowego oraz dodatkową ochronę najwartościowszych obiektów historycznych.