906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Podziękowania

Rada Dzielnicy Redłowo serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu festynu, który odbył się w sobotę 30 maja 2009r. przy SP nr 34 w Redłowie, ul. Cylkowskiego 5. Dzięki państwa wsparciu dzieci otrzymały nagrody i upominki za udział w konkurencjach sportowych i konkursach plastycznych, grach i zabawach: „Echo Miasta" Monika Jeleńska, OPEC Gdynia prezes Zarządu Aleksander Wellenger, Księgarnia „Vademecum" Gdynia, AB Produkt Art. Tomasz Broda, „Marion" Kosmetyki sp. z o.o., DOPS ul. gen. Maczka 1, Księgarnia „Notabene" Klif Gdynia, Kwiaciarnia Maja Skubich, Stowarzyszenie „Ruch dla Gdyni" Jarosław Wojciechowski, Firma „Maja" Dorota i Jacek Tarnowscy, Alicja Budzińska nauczycielka plastyki SP nr 34, Mariusz Żelechowski z-ca dyrektora SP nr 34, Andrzej Blok przewodniczący Rejonowej Rady HDK, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ul. Legionów 121, Klub Seniora „Redłowo Słońce", REAL Gdynia Anna Piotrkowska, Hurtownia Wietnamska, Księgarnia „Chimera" Cukiernia „Formella" Gdynia-Redłowo, Piekarnia „Redłowska", Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni, Sklep „Żabka" w Redłowie, Salonik „Duet" ul. Redłowska 35/9, Zakład Remontowo-Budowlany ADREM, ul. Boh. Starówki Warszawskiej, Zakład Przetwórstwa Mięsnego B..J. Holender, ul. Droga Chłapowska 5, Władysławowo, Ryszard Walczak ul. Kopernika Gdynia-Redłowo.
***
Kadra oraz młodzież Hufca Pracy 11-12 w Gdyni składa serdeczne podziękowania właścicielom sklepów Delikatesy „Anna" oraz „K&K" Sp. j. za pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka, a także firmie Polskie Sieci Internetowe s.c. za dofinansowanie wycieczki szkolnej.
***
Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 7 na Witominie składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy pomogli w organizacji szkolnego festynu. Serdecznie dziękujemy również mieszkańcom Gdyni, którzy wzięli udział w naszym dorocznym święcie. Dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości zebraliśmy 8 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły. Osobne podziękowania składamy wszystkim krwiodawcom. Pracownicy stacji krwiodawstwa pobrali 16,2 litra krwi.
***
Zarząd Automobilklubu Bałtyckiego i Ośrodek Szkolenia Kierowców Ampol LZD składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji Polskich Linii Oceanicznych SA, Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz Firmie Prokar Kawasaki za współudział i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową i motorowerową z okazji Dnia Dziecka w dniu 30.05.2009 r. Do egzaminu przystąpiło 102 dzieci, nie tylko z terenu Gdyni.
***
Rada Dzielnicy Orłowo składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania „Dni Orłowa", a w szczególności: firmom „Vectra", Centrum Handlowemu „Klif", „Golf Park" i „Tawerna Orłowska"; Ewarystowi Tawkin - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 w Gdyni, rybakom orłowskim, a szczególnie Celinie Gabrych za przygotowanie ołtarza na łodzi; Księdzu Proboszczowi - Krzysztofowi Rybce, który odprawił uroczystą mszę św. i chórowi Akademii Morskiej za jej oprawę muzyczną.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie SP nr 40 w Gdyni serdecznie dziękują za pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego który odbył się 30 maja 2009 r.: Radzie Rodziców, państwu Dorocie i Piotrowi Kwiatkowskim, Katarzynie Parol - ajentowi sklepu „Żabka", Stanisławowi Rychert - właścicielowi sklepu „Emi", dowódcy Jednostki Straży Pożarnej i Policji oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie festynu.
***
29.05.2009 (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy ul. Sambora 48 odbył się Festyn środowiskowy pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, dla młodzieży i okolicznych mieszkańców, pt. "Muzycznie, zdrowo i sportowo". Podziękowania dla: firmy IN ONE 2 Grafs za wydrukowanie plakatów, firmy Audioline za pomoc w przygotowaniu profesjonalnej sceny muzycznej, MULI LIGHT Gdańsk za nagłośnienie. Rafałowi Bronk dziękujemy za dowiezienie dobrej jakości perkusji. Zwyciężczyni- Patrycja Wójcik- absolwentka IX LO w Gdyni, nagra profesjonalny singel w MTS STUDIO. W jury konkursu zasiadała wokalistka Zespołu Farba- Joanna Kozak. Podziękowania także dla: Basketball Investment, Stowarzyszenia Arka Gdynia i Arka RUGBY, Aleksandra Koy, specjalisty ds. obiektów sportowych Arki Gdynia, Klubu Poszukiwaczy Przygód, Gdyńskiego Oddziału Sanepidu, Przychodni Lekarskiej „Grabówek", Stoczni Marynarki Wojennej, BiuraPodróży Natura Tour, firmy Eurogaz Gdynia, Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk. Popularnością cieszyły się wspaniałe wypieki uczniów i grochówka przygotowana przez Bar Anatol a sponsorowana przez Gdyński SANIPOR i Jacka Tymińskiego.
***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni składa serdeczne podziękowania gdyńskim plastyczkom: Barbarze Jarych, Małgorzacie Jarockiej, Magdalenie Nowak i Klarze Wicenty za pomoc w przeprowadzeniu cyklu warsztatów plastycznych dla dzieci „Ty też możesz zrobić książkę". Zajęcia te urozmaiciły ofertę naszej Biblioteki oraz wzbogaciły wiedzę i wrażliwość na literaturę i sztukę młodych czytelników.
***
Pracownicy socjalni Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2, ul. Bosmańska 32A pragną złożyć serdeczne podziękowania w imieniu własnym i dzieci naszych klientów za pomoc finansową w organizacji wycieczki. Podziękowania Państwu Magdalenie i Romualdowi Zakrzewskich oraz pozostałym prywatnym sponsorom.
***
Dyrektor SP 34 z Oddziałami Integracyjnymi w gdyni składa serdeczne podziękowania Sławoimirowi Rangoits za przegranie zbiorów szkoły z kaset VHS na płyty DVD. Jesteśmy wdzięczni, że nie pozostaje Pan obojętny na potrzeby naszej placówki.
***
Zarząd i Krwiodawcy Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni składają bardzo serdeczne podziękowanie dla Biura Ochrony „SCORPION II" z Gdyni ul. Świętojańska, a szczególnie Dyrektorowi Panu Mariuszowi Bartnikowi za sfinansowanie wykonania dyplomów, którymi będą wyróżniani krwiodawcy oraz ludzie dobrej woli współpracujący na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Z pewnością przyczyni się to w wydatny sposób do promocji krwiodawstwa w naszym mieście, a co za tym idzie wzrostu ilości oddawanej krwi - leku bezcennego, niczym nie zastąpionego.
***
Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 48 w Gdyni serdecznie dziękują panu Zygmuntowi Lisińskiemu, Elżbiecie i Mirosławowi Lisińskim za ufundowanie pieczywa (bułki, chleb) na festyn rodzinny oraz składamy serdeczne podziękowania Przedsiebiorstwu Handlowo - Usługowemu ZUKO za dar w postaci batoników z okazji „Dnia Dziecka". Podziękowania składamy Przedsiębiorstwu SANIPOR oraz Komunalnemu Związkowi Doliny Redy i Chylonki za ufundowanie nagród na konkurs ekologiczny pt „Zabawki XXI wieku". Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy czynnie wspomogli organizacje festynu rodzinnego pt. „Tańczyć każdy może..." .
***
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Filii nr 1 serdecznie dziękują Marii Nawieśniak - pielęgniarce-położnej, Ewie Omernik - nauczycielowi-bibliotekarzowi, Michałowi Pruskiemu - autorowi książek dla dzieci oraz mł. bryg. Grzegorzowi Kmiecikowi imł. asp. Sławomirowi Prena - strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Gdyni za udział w propagowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców Gdyni w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom".
***
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 3 składają serdeczne podziękowania ilustratorkom: Agacie Półtorak, Klarze Wicenty i Barbarze Warmowskiej za pomoc w przeprowadzeniu warsztatów plastycznych w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek" i „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom".
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 serdecznie dziękuje wszystkim Partnerom uczestniczącym w Festynie na rzecz rodziny, który odbył się w dniu 06.06.2009 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 ul. Płk. Dąbka 277 w Gdyni. Podziękowania składamy Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1, Świetlicy „Mrowisko", Świetlicy „Światłowcy", Przedszkolu Samorządowemu Nr 29, Zespołowi Szkół Nr 4, Zespołowi Szkół Nr 11, Zespołowi Szkół Nr 12, Szkole Podstawowej Nr 33, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3, Komendzie Głównej Policji w Gdyni, Bibliotece Miejskiej Nr 1, Bibliotece Miejskiej Nr 13, Caritasowi Ordynatariatu Polowego WP. Dziękujemy Naszym sponsorom państwu Magdalenie i Romualdowi Zakrzewskim, PPH. „Panat" S.C. - A. Wiszowata, T. Mikicki, oraz prywatnym sponsorom.
Specjalne podziękowania składamy napastnikowi klubu piłkarskiego „ARKA" Grzegorzowi Nicińskiemu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wspólną zabawę.